top of page
芬園政府警察已婚宿舍

Fan Garden Government Police Married Quarters

ÀÊê_¥»¦ý-Ì+ß-©¦¦¥-©¦¦¥-+-´êÅd-20210703-170925.jpg

$56,000

團購優惠套餐一

客飯廳傢俬:
1)翻斗鞋櫃
2)C字櫃
3)TV地櫃
4)層板

主人房傢俬:
1)地台床 有階梯
2)床頭板
3)軟包
4)梳妝檯
5)床頭櫃

房間(二)傢俬:
1)上下格床架
2)書檯
3)書架

房間(三)傢俬:
1)床架
2)書檯
3)床頭板

$81,940*

團購優惠套餐二

客飯廳傢俬:
1)入戶鞋櫃
2)餐廳C字櫃
3)半腰儲物櫃
4)TV背景護牆板連隱形門
5)TV地櫃

主人房傢俬:

1)床

2)床頭板

3)梳妝檯

4)兩個床頭櫃

房間(二)傢俬:
1)床
2)床尾吊櫃
3)書檯


房間(三)傢俬:
1)高架床含床底衣櫃
2)下格床
3)吊櫃連書檯

*不含護牆板與隱形門,含護牆板與隱形門$106,140

�҈_��������-δ����-20210627-075313.jpg
bottom of page